Copyright © 2018 FootGolf Belgium. All rights reserved.

 

 

 IFGA

 

Bij het ontstaan van de sport FootGolf werd naast een Belgische bond, ook een internationale bond opgericht. Deze International FootGolf Association was er om de belangen van de FootGolf-sport in zijn geheel te behartigen. Als thuislocatie werd Geneve gekozen, net als zoveel andere grote sportorganisaties. Enkele jaren later bleek echter dat de doelstellingen van deze bond niet aansloot bij de wensen van de verschillende landelijke bonden. De kosten waren erg hoog, terwijl het rendement voor de verschillende bonden niet hoog was. In een speciale vergadering werd tijdens het Wereld Kampioenschap 2012 besloten dat er een nieuwe bond moest komen.

 

 FIFG

 

Deze nieuwe bond (2012) werd omgedoopt tot de Federation for International FootGolf. Er werd een lage contributie vastgesteld, zodat elk individueel lid deze bijdrage zonder veel moeite kan betalen. Ook werden direct gezamenlijke doelstellingen vastgesteld, die zich richten op promotie voor de sport, ontwikkeling van materialen, uniformiteit van spelregels, het organiseren van internationale toernooien en de aansluiting bij internationale sportkoepels.

Eveneens werd besloten om de drie landen, waar FootGolf het verst ontwikkelt is, in een bestuur te plaatsen. Vanaf dit moment ziet het bestuur er als volgt uit.

 

Argentinie

Javier de Anzizar

President

Hongarije

Gabor Gelencser

Vice President

Nederland      

Maurits van Tubergen Lotgering    

Vice President

 

 

De overige landen fungeren voorlopig als een soort klankbordgroep, waar elk individueel voorstel wordt getoetst.

De vestigingsplaats van de FIFG is Nederland.

ALGEMEEN

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now